Bản đồ huyện Phước Sơn, Quảng Nam
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phước Sơn, Quảng Nam

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phước Sơn, Quảng Nam
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phước Sơn, Quảng Nam
  • Địa giới hành chính huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Latitude/longitude: 15 23 17N, 107 50 22E
Decimal coordinates: 15.3881 107.839

Thông tin chung

Phước Sơn là một Huyện của Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Nam
Dân số: 20887
Diện tích: 114127 ha