Bản đồ xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi
  • Bản đồ vệ tinh xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi
  • Địa giới hành chính xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi

Places nearby

Ba Ngạc (cách 5.2 km), Sơn Kỳ (cách 5.6 km), Ba Tiêu (cách 9.7 km), Ba Điền (cách 11.0 km), Sơn Thủy (cách 11.3 km), Long Môn (cách 11.7 km), Ba Dinh (cách 13.0 km), Pờ Ê (cách 13.6 km), Sơn Lập (cách 13.8 km), Ba Tô (cách 14.2 km), Ba Vì (cách 14.7 km), Sơn Cao (cách 15.5 km), Sơn Tinh (cách 15.6 km), Ba Vinh (cách 15.8 km), Sơn Hải (cách 16.6 km), Thanh An (cách 17.3 km), Ba Chùa (cách 18.2 km), Sơn Trung (cách 18.8 km),

Latitude/longitude: 14 50 01N, 108 32 40E
Decimal coordinates: 14.8336 108.544

Thông tin chung

Sơn Ba là một Xã của Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ngãi
Huyện: Sơn Hà
Dân số: 3436
Diện tích: 4546 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc