Bản đồ huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 15 40N, 107 09 52E
Decimal coordinates: 21.2611 107.164

Thông tin chung

Ba Chẽ là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 16653
Diện tích: 57666 ha