Bản đồ xã Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính xã Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh

Places nearby

Minh Cầm (cách 5.2 km), Đạp Thanh (cách 8.3 km), Đồng Sơn (cách 9.9 km), Dương Hưu (cách 10.6 km), An Lạc (cách 10.7 km), Thanh Lâm (cách 13.6 km), Lâm Ca (cách 14.5 km), Kỳ Thượng (cách 15.7 km), Long Sơn (cách 15.8 km), Lệ Viễn (cách 16.0 km), Hữu Sản (cách 16.8 km), Đồng Lâm (cách 17.0 km), Vân Sơn (cách 18.5 km), An Lập (cách 19.4 km), Thanh Sơn (cách 19.4 km), An Châu (cách 19.5 km), Đồng Thắng (cách 19.5 km), An Châu (cách 19.8 km), Vĩnh Khương (cách 19.9 km),

Latitude/longitude: 21 16 05N, 107 01 32E
Decimal coordinates: 21.2681 107.026

Thông tin chung

Lương Mông là một Xã của Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Huyện: Ba Chẽ
Dân số: 1029
Diện tích: 6511 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc