Bản đồ huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Liêu, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 33 07N, 107 26 24E
Decimal coordinates: 21.5519 107.44

Thông tin chung

Bình Liêu là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 24422
Diện tích: 47139 ha