Bản đồ thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 03 42N, 107 17 22E
Decimal coordinates: 21.0617 107.289

Thông tin chung

Cẩm Phả là một Thị xã của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 152037
Diện tích: 40113 ha