Bản đồ phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Places nearby

Cẩm Hải (cách 4.6 km), Cộng Hòa (cách 8.2 km), Dương Huy (cách 8.9 km), Cẩm Tây (cách 9.9 km), Hòa Bình (cách 10.0 km), Cẩm Đông (cách 10.8 km), Cẩm Sơn (cách 10.8 km), Cửa Ông (cách 10.9 km), Đồn Đạc (cách 11.3 km), Đoàn Kết (cách 11.4 km), Cẩm Thành (cách 11.7 km), Cẩm Trung (cách 12.0 km), Cẩm Thủy (cách 12.1 km), Cẩm Bình (cách 12.1 km), Cẩm Phú (cách 12.8 km), Cẩm Thạch (cách 13.2 km), Cẩm Thịnh (cách 14.1 km), Cái Rồng (cách 15.2 km), Nam Sơn (cách 15.3 km), Bình Dân (cách 15.3 km),

Latitude/longitude: 21 06 50N, 107 18 01E
Decimal coordinates: 21.1139 107.3

Thông tin chung

Mông Dương là một Phường của Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Thị xã: Cẩm Phả
Dân số: 13040
Diện tích: 11983 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc