Bản đồ huyện Cô Tô, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cô Tô, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cô Tô, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cô Tô, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 05 01N, 107 49 10E
Decimal coordinates: 21.0836 107.819

Thông tin chung

Cô Tô là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 3648
Diện tích: 3975 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đồng Tiến
Cô Tô
Thanh Lân