Bản đồ huyện Đầm Hà, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đầm Hà, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đầm Hà, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đầm Hà, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 21 23N, 107 34 32E
Decimal coordinates: 21.3564 107.576

Thông tin chung

Đầm Hà là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 31412
Diện tích: 41237 ha