Bản đồ huyện Đông Triều, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đông Triều, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đông Triều, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đông Triều, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Đông Triều, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 07 10N, 106 34 36E
Decimal coordinates: 21.1194 106.577

Thông tin chung

Đông Triều là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 146398
Diện tích: 39711 ha