Bản đồ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hạ Long, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 20 52 24N, 107 05 23E
Decimal coordinates: 20.8733 107.09

Thông tin chung

Hạ Long là một Thành phố của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 203731
Diện tích: 21431 ha