Bản đồ huyện Hải Hà, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hải Hà, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hải Hà, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hải Hà, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 25 50N, 107 41 26E
Decimal coordinates: 21.4306 107.691

Thông tin chung

Hải Hà là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 50457
Diện tích: 52601 ha