Bản đồ xã Quảng La, Hoành Bồ, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quảng La, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Quảng La, Hoành Bồ, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Quảng La, Hoành Bồ, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính xã Quảng La, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Places nearby

Bằng Cả (cách 1.8 km), Dân Chủ (cách 4.8 km), Bắc Sơn (cách 7.0 km), Tân Dân (cách 7.8 km), Nam Khê (cách 8.0 km), Vàng Danh (cách 8.3 km), Minh Thành (cách 8.6 km), Đông Mai (cách 9.5 km), Trưng Vương (cách 9.8 km), Sơn Dương (cách 10.8 km), Quang Trung (cách 11.1 km), Thanh Sơn (cách 12.6 km), Trới (cách 12.6 km), Sông Khoai (cách 12.6 km), Đại Yên (cách 12.9 km), Điền Công (cách 13.0 km), Việt Hưng (cách 14.1 km), Cộng Hòa (cách 14.9 km), Yên Thanh (cách 14.9 km), Thượng Yên Công (cách 15.0 km),

Latitude/longitude: 21 04 32N, 106 52 28E
Decimal coordinates: 21.0756 106.874

Thông tin chung

Quảng La là một Xã của Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Huyện: Hoành Bồ
Dân số: 2358
Diện tích: 3185 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc