Bản đồ thị xã Móng Cái, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Móng Cái, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Móng Cái, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Móng Cái, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính thị xã Móng Cái, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 26 31N, 107 55 09E
Decimal coordinates: 21.4419 107.919

Thông tin chung

Móng Cái là một Thị xã của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 108016
Diện tích: 51828 ha