Bản đồ huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tiên Yên, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tiên Yên, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 22 24N, 107 22 50E
Decimal coordinates: 21.3733 107.381

Thông tin chung

Tiên Yên là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 43293
Diện tích: 43759 ha