Bản đồ thị xã Uông Bí, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Uông Bí, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Uông Bí, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Uông Bí, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính thị xã Uông Bí, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 04 33N, 106 45 07E
Decimal coordinates: 21.0758 106.752

Thông tin chung

Uông Bí là một Thị xã của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 97975
Diện tích: 25314 ha