Bản đồ phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh

Places nearby

Bằng Cả (cách 6.7 km), Bắc Sơn (cách 6.8 km), Thượng Yên Công (cách 7.1 km), Thanh Sơn (cách 8.3 km), Quảng La (cách 8.3 km), Tân Dân (cách 8.8 km), Thanh Luận (cách 8.9 km), Quang Trung (cách 9.7 km), Trưng Vương (cách 9.7 km), Nam Khê (cách 9.9 km), Phương Đông (cách 10.3 km), Đông Mai (cách 12.3 km), Tuấn Mậu (cách 12.4 km), Dân Chủ (cách 12.8 km), Yên Thanh (cách 12.9 km), Điền Công (cách 13.2 km), Hồng Thái Đông (cách 13.5 km), Minh Thành (cách 14.5 km), Long Sơn (cách 14.6 km), Sông Khoai (cách 15.1 km),

Latitude/longitude: 21 06 56N, 106 48 21E
Decimal coordinates: 21.1156 106.806

Thông tin chung

Vàng Danh là một Phường của Thị xã Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Thị xã: Uông Bí
Dân số: 12356
Diện tích: 5415 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc