Bản đồ huyện Gio Linh, Quảng Trị
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Gio Linh, Quảng Trị

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Gio Linh, Quảng Trị
  • Bản đồ vệ tinh huyện Gio Linh, Quảng Trị
  • Địa giới hành chính huyện Gio Linh, Quảng Trị

Latitude/longitude: 16 54 49N, 106 56 16E
Decimal coordinates: 16.9136 106.938

Thông tin chung

Gio Linh là một Huyện của Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Trị
Dân số: 72524
Diện tích: 47234 ha