Bản đồ tỉnh Sóc Trăng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sóc Trăng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Sóc Trăng
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Sóc Trăng
  • Địa giới hành chính tỉnh Sóc Trăng

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Sóc Trăng là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1295064
Diện tích: 331176 ha