Bản đồ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mỹ Tú, Sóc Trăng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng
  • Địa giới hành chính huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Latitude/longitude: 9 38 21N, 105 49 52E
Decimal coordinates: 9.63917 105.831

Thông tin chung

Mỹ Tú là một Huyện của Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sóc Trăng
Dân số: 111647
Diện tích: 36816 ha