Bản đồ huyện Bắc Yên, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Yên, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Yên, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Yên, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Yên, Sơn La

Latitude/longitude: 21 13 23N, 104 22 09E
Decimal coordinates: 21.2231 104.369

Thông tin chung

Bắc Yên là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 52595
Diện tích: 109936 ha