Bản đồ xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Song Pe, Bắc Yên, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
  • Địa giới hành chính xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La

Places nearby

Hồng Ngài (cách 4.7 km), Tạ Khoa (cách 5.7 km), Bắc Yên (cách 8.1 km), Phiêng Ban (cách 8.9 km), Phiêng Côn (cách 9.3 km), Sập Sa (cách 11.0 km), Suối Bau (cách 11.5 km), Sập Vại (cách 13.5 km), Chiềng Sại (cách 13.5 km), Làng Chếu (cách 14.4 km), Mường Khoa (cách 14.9 km), Gia Phú (cách 15.3 km), Đá Đỏ (cách 16.4 km), Chim Vàn (cách 17.5 km), Chiềng Hặc (cách 17.5 km), Tà Xùa (cách 18.5 km), Chiềng Đông (cách 18.9 km), Tường Phù (cách 19.4 km), Yên Châu (cách 19.4 km), Kim Bon (cách 19.6 km),

Latitude/longitude: 21 10 09N, 104 25 56E
Decimal coordinates: 21.1692 104.432

Thông tin chung

Song Pe là một Xã của Huyện Bắc Yên, Sơn La, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Huyện: Bắc Yên
Dân số: 3922
Diện tích: 8414 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc