Bản đồ huyện Mai Sơn, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mai Sơn, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mai Sơn, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mai Sơn, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Mai Sơn, Sơn La

Latitude/longitude: 21 10 08N, 103 59 36E
Decimal coordinates: 21.1689 103.993

Thông tin chung

Mai Sơn là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 129513
Diện tích: 142377 ha