Bản đồ huyện Mộc Châu, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mộc Châu, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mộc Châu, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mộc Châu, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Mộc Châu, Sơn La

Latitude/longitude: 20 49 21N, 104 43 10E
Decimal coordinates: 20.8225 104.719

Thông tin chung

Mộc Châu là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 138797
Diện tích: 205530 ha