Bản đồ huyện Mường La, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mường La, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mường La, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mường La, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Mường La, Sơn La

Latitude/longitude: 21 31 38N, 104 02 48E
Decimal coordinates: 21.5272 104.047

Thông tin chung

Mường La là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 83710
Diện tích: 142458 ha