Bản đồ huyện Phù Yên, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phù Yên, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phù Yên, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phù Yên, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Phù Yên, Sơn La

Latitude/longitude: 21 13 33N, 104 41 51E
Decimal coordinates: 21.2258 104.698

Thông tin chung

Phù Yên là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 95957
Diện tích: 123240 ha