Bản đồ xã Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh xã Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La
  • Địa giới hành chính xã Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La

Places nearby

Tân Lang (cách 5.8 km), Mường Thải (cách 7.2 km), Huy Thượng (cách 8.0 km), Thượng Bằng La (cách 8.7 km), Ngòi A (cách 9.0 km), Mường Lang (cách 9.7 km), Minh An (cách 10.4 km), Huy Tân (cách 11.0 km), Quang Huy (cách 11.7 km), Thu Cúc (cách 12.4 km), Nghĩa Tâm (cách 12.9 km), Phù Yên (cách 13.1 km), Mường Do (cách 14.1 km), Huy Hạ (cách 15.2 km), NT Trần Phú (cách 15.5 km), Huy Tường (cách 16.1 km), Huy Bắc (cách 17.0 km), Đồng Sơn (cách 17.0 km), Bình Thuận (cách 17.2 km), Suối Tọ (cách 17.8 km),

Latitude/longitude: 21 19 11N, 104 45 20E
Decimal coordinates: 21.3197 104.756

Thông tin chung

Mường Cơi là một Xã của Huyện Phù Yên, Sơn La, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Huyện: Phù Yên
Dân số: 6199
Diện tích: 6454 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc