Bản đồ xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Địa giới hành chính xã Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Sơn La

Places nearby

Liệp Muội (cách 2.1 km), Chiềng La (cách 5.1 km), Chiềng Pha (cách 7.1 km), Mường Sại (cách 8.1 km), Nặm Ét (cách 8.1 km), Phổng Lái (cách 9.5 km), Noong Lay (cách 9.6 km), Chiềng Ngàm (cách 10.0 km), Chiềng Bằng (cách 10.0 km), Chiềng Ly (cách 10.8 km), Phổng Lặng (cách 10.9 km), Chiềng Ơn (cách 12.9 km), Phỏng Lập (cách 13.3 km), Mường Giàng (cách 13.8 km), Tông Lệnh (cách 14.2 km), Thuận Châu (cách 14.3 km), Mường É (cách 15.2 km), Thôm Mòn (cách 15.8 km), Nậm Giôn (cách 17.2 km), Chiềng Bôm (cách 17.6 km),

Latitude/longitude: 21 33 26N, 103 41 00E
Decimal coordinates: 21.5572 103.683

Thông tin chung

Chiềng Khoang là một Xã của Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Huyện: Quỳnh Nhai
Dân số: 5397
Diện tích: 3842 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc