Bản đồ xã Liệp Muội, Quỳnh Nhai, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Liệp Muội, Quỳnh Nhai, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Liệp Muội, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh xã Liệp Muội, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Địa giới hành chính xã Liệp Muội, Quỳnh Nhai, Sơn La

Places nearby

Chiềng Khoang (cách 2.1 km), Mường Sại (cách 6.2 km), Chiềng La (cách 6.5 km), Nặm Ét (cách 6.5 km), Chiềng Bằng (cách 8.9 km), Chiềng Pha (cách 9.2 km), Chiềng Ngàm (cách 9.9 km), Noong Lay (cách 10.2 km), Phổng Lái (cách 10.7 km), Chiềng Ơn (cách 10.9 km), Chiềng Ly (cách 12.1 km), Phổng Lặng (cách 12.7 km), Mường Giàng (cách 13.8 km), Tông Lệnh (cách 15.1 km), Nậm Giôn (cách 15.2 km), Phỏng Lập (cách 15.3 km), Thuận Châu (cách 15.9 km), Thôm Mòn (cách 16.9 km), Mường É (cách 17.1 km), Bó Mười (cách 17.7 km),

Latitude/longitude: 21 34 14N, 103 41 48E
Decimal coordinates: 21.5706 103.697

Thông tin chung

Liệp Muội là một Xã của Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Huyện: Quỳnh Nhai
Dân số: 3297
Diện tích: 2102 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc