Bản đồ xã Nặm Ét, Quỳnh Nhai, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nặm Ét, Quỳnh Nhai, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nặm Ét, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh xã Nặm Ét, Quỳnh Nhai, Sơn La
  • Địa giới hành chính xã Nặm Ét, Quỳnh Nhai, Sơn La

Places nearby

Liệp Muội (cách 6.5 km), Chiềng Ngàm (cách 7.7 km), Mường Sại (cách 8.0 km), Chiềng Khoang (cách 8.1 km), Chiềng Ơn (cách 9.4 km), Chiềng La (cách 9.5 km), Noong Lay (cách 9.9 km), Nậm Giôn (cách 10.1 km), Chiềng Bằng (cách 12.4 km), Chiềng Ly (cách 13.7 km), Bó Mười (cách 13.8 km), Chiềng Pha (cách 14.4 km), Tông Lệnh (cách 15.1 km), Liệp Tè (cách 15.3 km), Phổng Lặng (cách 15.8 km), Chiềng Lao (cách 15.8 km), Tông Cọ (cách 15.8 km), Mường Khiêng (cách 16.1 km), Phổng Lái (cách 17.2 km), Thôm Mòn (cách 17.5 km),

Latitude/longitude: 21 34 20N, 103 45 36E
Decimal coordinates: 21.5722 103.76

Thông tin chung

Nặm Ét là một Xã của Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Huyện: Quỳnh Nhai
Dân số: 2028
Diện tích: 5898 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc