Bản đồ thị xã Sơn La, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn La, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Sơn La, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Sơn La, Sơn La
  • Địa giới hành chính thị xã Sơn La, Sơn La

Latitude/longitude: 21 20 39N, 103 54 52E
Decimal coordinates: 21.3442 103.914

Thông tin chung

Sơn La là một Thị xã của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 107282
Diện tích: 32493 ha