Bản đồ huyện Sốp Cộp, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sốp Cộp, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Sốp Cộp, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Sốp Cộp, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Sốp Cộp, Sơn La

Latitude/longitude: 20 52 46N, 103 30 38E
Decimal coordinates: 20.8794 103.511

Thông tin chung

Sốp Cộp là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 31467
Diện tích: 146841 ha