Bản đồ huyện Thuận Châu, Sơn La
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thuận Châu, Sơn La

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thuận Châu, Sơn La
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thuận Châu, Sơn La
  • Địa giới hành chính huyện Thuận Châu, Sơn La

Latitude/longitude: 21 24 54N, 103 39 46E
Decimal coordinates: 21.415 103.663

Thông tin chung

Thuận Châu là một Huyện của Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Sơn La
Dân số: 130524
Diện tích: 153337 ha