Bản đồ xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
  • Bản đồ vệ tinh xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
  • Địa giới hành chính xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh

Places nearby

Trường Đông (cách 6.1 km), Truông Mít (cách 6.7 km), Cẩm Giang (cách 6.7 km), Cầu Khởi (cách 6.7 km), Hiệp Thạnh (cách 8.0 km), Trường Hòa (cách 8.8 km), Chà Là (cách 9.4 km), Lộc Ninh (cách 9.5 km), Trường Tây (cách 9.9 km), Phước Trạch (cách 10.8 km), Bàu Đồn (cách 10.9 km), Phước Thạnh (cách 11.6 km), Tiên Thuận (cách 11.8 km), Bến Cầu (cách 11.8 km), Long Thành Bắc (cách 12.2 km), Long Vĩnh (cách 12.5 km), Lợi Thuận (cách 12.5 km), Long Chữ (cách 12.6 km), Bến Củi (cách 13.5 km), Long Thành Trung (cách 13.8 km),

Latitude/longitude: 11 12 45N, 106 13 16E
Decimal coordinates: 11.2125 106.221

Thông tin chung

Thạnh Đức là một Xã của Huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Tây Ninh
Huyện: Gò Dầu
Dân số: 20377
Diện tích: 7285 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc