Bản đồ xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình
  • Địa giới hành chính xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình

Places nearby

Nguyên Xá (cách 1.9 km), Hợp Tiến (cách 2.0 km), Phú Châu (cách 2.2 km), Phú Lương (cách 2.3 km), Chương Dương (cách 2.6 km), Mê Linh (cách 2.9 km), Minh Châu (cách 3.1 km), Đông Hưng (cách 3.1 km), Đông Hợp (cách 3.2 km), Trọng Quan (cách 4.0 km), Liên Giang (cách 4.1 km), An Châu (cách 4.2 km), Lô Giang (cách 4.3 km), Đồng Phú (cách 4.4 km), Đông La (cách 4.4 km), Đông Các (cách 4.6 km), Đông Động (cách 4.7 km), Hoa Lư (cách 4.8 km), Thăng Long (cách 4.9 km), Đông Quang (cách 5.0 km),

Latitude/longitude: 20 33 19N, 106 19 22E
Decimal coordinates: 20.5553 106.323

Thông tin chung

Phong Châu là một Xã của Huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Huyện: Đông Hưng
Dân số: 5719
Diện tích: 479 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc