Bản đồ xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
  • Địa giới hành chính xã Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình

Places nearby

Liên Giang (cách 2.0 km), Phong Châu (cách 2.3 km), Nguyên Xá (cách 2.5 km), An Châu (cách 2.5 km), Mê Linh (cách 2.7 km), Đô Lương (cách 2.9 km), Hợp Tiến (cách 3.1 km), Đông Hưng (cách 3.2 km), Quỳnh Trang (cách 3.6 km), Đông La (cách 3.7 km), Đông Hợp (cách 4.2 km), Phú Châu (cách 4.4 km), Đông Sơn (cách 4.4 km), Chương Dương (cách 4.5 km), Lô Giang (cách 4.7 km), Đông Hải (cách 4.8 km), Bắc Sơn (cách 5.0 km), Đông Các (cách 5.4 km), Minh Châu (cách 5.4 km), Quỳnh Xá (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 20 34 31N, 106 19 42E
Decimal coordinates: 20.5753 106.328

Thông tin chung

Phú Lương là một Xã của Huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Huyện: Đông Hưng
Dân số: 6598
Diện tích: 477 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc