Bản đồ huyện Kiến Xương, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kiến Xương, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kiến Xương, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kiến Xương, Thái Bình
  • Địa giới hành chính huyện Kiến Xương, Thái Bình

Latitude/longitude: 20 23 52N, 106 25 22E
Decimal coordinates: 20.3978 106.423

Thông tin chung

Kiến Xương là một Huyện của Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Dân số: 223179
Diện tích: 19920 ha