Bản đồ xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
  • Địa giới hành chính xã Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Places nearby

Vũ Công (cách 2.3 km), Hòa Bình (cách 2.3 km), Vu Quý (cách 2.5 km), Vũ Trung (cách 2.7 km), Quang Lịch (cách 3.0 km), Quang Minh (cách 3.1 km), Vũ Hòa (cách 3.5 km), Vũ Thắng (cách 3.7 km), Vũ An (cách 3.7 km), Thanh Nê (cách 3.9 km), Bình Minh (cách 4.0 km), Vũ Ninh (cách 4.2 km), Vũ Bình (cách 4.6 km), Minh Hưng (cách 4.7 km), Vũ Vinh (cách 4.8 km), Đình Phùng (cách 4.8 km), Quang Trung (cách 5.0 km), Vũ Lễ (cách 5.1 km), Vũ Vân (cách 5.2 km), Thanh Tân (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 20 23 28N, 106 24 08E
Decimal coordinates: 20.3911 106.402

Thông tin chung

Quang Bình là một Xã của Huyện Kiến Xương, Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Huyện: Kiến Xương
Dân số: 9342
Diện tích: 711 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc