Bản đồ xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
  • Địa giới hành chính xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Places nearby

An Cầu (cách 1.7 km), An Bài (cách 1.7 km), An Thái (cách 2.5 km), An Quý (cách 2.7 km), An Hòa (cách 2.9 km), Hiệp Hòa (cách 3.4 km), An Ấp (cách 3.5 km), An Lễ (cách 3.8 km), An Vũ (cách 4.0 km), An Thanh (cách 4.2 km), An Hiệp (cách 4.4 km), An Đồng (cách 4.5 km), Hưng Nhân (cách 4.8 km), Hùng Tiến (cách 5.3 km), An Dục (cách 5.3 km), Quỳnh Minh (cách 5.4 km), Quỳnh Hội (cách 5.7 km), Vĩnh Long (cách 5.7 km), An Khê (cách 5.8 km), Tân Hưng (cách 6.1 km),

Latitude/longitude: 20 39 50N, 106 24 26E
Decimal coordinates: 20.6639 106.407

Thông tin chung

An Ninh là một Xã của Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Huyện: Quỳnh Phụ
Dân số: 8427
Diện tích: 796 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc