Bản đồ thành phố Thái Bình, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thái Bình, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Thái Bình, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Thái Bình, Thái Bình
  • Địa giới hành chính thành phố Thái Bình, Thái Bình

Latitude/longitude: 20 26 45N, 106 19 56E
Decimal coordinates: 20.4458 106.332

Thông tin chung

Thái Bình là một Thành phố của Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Dân số: 178183
Diện tích: 6771 ha