Bản đồ huyện Thái Thụy, Thái Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thái Thụy, Thái Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thái Thụy, Thái Bình
  • Địa giới hành chính huyện Thái Thụy, Thái Bình

Latitude/longitude: 20 32 33N, 106 32 32E
Decimal coordinates: 20.5425 106.542

Thông tin chung

Thái Thụy là một Huyện của Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Bình
Dân số: 260335
Diện tích: 27032 ha