Bản đồ xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
  • Bản đồ vệ tinh xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
  • Địa giới hành chính xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Places nearby

Quảng Chu (cách 7.2 km), Phú Đô (cách 7.3 km), Hòa Bình (cách 7.3 km), Tân Long (cách 7.4 km), Yên Lạc (cách 7.8 km), Thần Sa (cách 8.3 km), Tức Tranh (cách 10.1 km), Quang Sơn (cách 10.3 km), Chợ Mới (cách 10.8 km), Yên Đĩnh (cách 11.7 km), La Hiên (cách 12.2 km), Yên Ninh (cách 12.6 km), Như Cố (cách 12.6 km), Minh Lập (cách 12.7 km), Yên Đổ (cách 12.7 km), Động Đạt (cách 13.4 km), Sông Cầu (cách 13.6 km), Hóa Trung (cách 13.7 km), Vô Tranh (cách 14.3 km), Thượng Nung (cách 14.6 km),

Latitude/longitude: 21 47 46N, 105 49 56E
Decimal coordinates: 21.7961 105.832

Thông tin chung

Văn Lăng là một Xã của Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Nguyên
Huyện: Đồng Hỷ
Dân số: 3994
Diện tích: 6303 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc