Bản đồ thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thái Nguyên, Thái Nguyên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Latitude/longitude: 21 33 20N, 105 48 26E
Decimal coordinates: 21.5556 105.807

Thông tin chung

Thái Nguyên là một Thành phố của Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thái Nguyên
Dân số: 256346
Diện tích: 18970 ha