Bản đồ huyện Bá Thước, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bá Thước, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bá Thước, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bá Thước, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Bá Thước, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 22 48N, 105 14 50E
Decimal coordinates: 20.38 105.247

Thông tin chung

Bá Thước là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 97660
Diện tích: 77823 ha