Bản đồ thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 05 21N, 105 51 48E
Decimal coordinates: 20.0892 105.863

Thông tin chung

Bỉm Sơn là một Thị xã của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 56893
Diện tích: 6689 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bắc Sơn
Ba Đình
Đông Sơn
Hà Lan
Lam Sơn
Ngọc Trạo
Quang Trung