Bản đồ huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 12 20N, 105 27 22E
Decimal coordinates: 20.2056 105.456

Thông tin chung

Cẩm Thủy là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 111999
Diện tích: 42411 ha