Bản đồ xã Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Places nearby

Lộc Thịnh (cách 2.5 km), Cẩm Tân (cách 4.1 km), Cẩm Yên (cách 4.8 km), Cẩm Vân (cách 5.3 km), Đồng Thịnh (cách 5.7 km), Phúc Do (cách 5.8 km), Yên Lâm (cách 5.9 km), Ngọc Trung (cách 7.1 km), Ngọc Liên (cách 7.9 km), Cẩm Phú (cách 8.1 km), Cẩm Châu (cách 8.2 km), Ngọc Sơn (cách 8.8 km), Cẩm Sơn (cách 9.2 km), Vĩnh Yên (cách 9.2 km), Cẩm Ngọc (cách 9.3 km), Yên Tâm (cách 9.4 km), Yên Thọ (cách 9.5 km), Quý Lộc (cách 9.7 km), Quang Trung (cách 9.8 km), Vân Hòa (cách 9.9 km),

Latitude/longitude: 20 06 27N, 105 29 34E
Decimal coordinates: 20.1075 105.493

Thông tin chung

Cẩm Tâm là một Xã của Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Cẩm Thủy
Dân số: 3882
Diện tích: 1835 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc