Bản đồ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 19 51 59N, 105 51 34E
Decimal coordinates: 19.8664 105.859

Thông tin chung

Hoằng Hóa là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 250534
Diện tích: 22484 ha