Bản đồ huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nga Sơn, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 00 16N, 105 59 26E
Decimal coordinates: 20.0044 105.991

Thông tin chung

Nga Sơn là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 142434
Diện tích: 15131 ha