Bản đồ huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ngọc Lạc, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa

Latitude/longitude: 20 04 08N, 105 22 39E
Decimal coordinates: 20.0689 105.378

Thông tin chung

Ngọc Lạc là một Huyện của Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Dân số: 132870
Diện tích: 48528 ha